iVEDi Tercüme Çeviri Telefon: 0212 272 31 57 için yorumlar http://www.itercumeceviri.com/blog tercüme çeviri ingilizce ceviri tercume noter yeminli tercuman cevirmen tercume burosu ceviri burosu istanbul tercume burolari tercüme bürosu tercüman çevirmen Noter Yeminli Tasdikli Onaylı Tercüme Bürosu Akademik Broşür-Katalog Edebi Hukuki İş Yazışmaları Kitap ve Yayın Teknik Tercüme Tıbbi Ticari Tercüme Çeviri Hizmetleri Mon, 10 Dec 2012 08:01:08 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.0.7 Yeminli çeviri yazısına iVEDi Çeviri ve Bilişim Hizmetleri Ltd Şti tarafından yapılan yorumlar http://www.itercumeceviri.com/blog/yeminli-ceviri/#comment-36 Mon, 10 Dec 2012 08:01:08 +0000 http://www.itercumeceviri.com/blog/?p=440#comment-36 Yeminli çeviri, yeminli çevirmen tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun çevrilmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş çevirilerdir. Yeminli Çeviri bürosu olarak, kadromuzda tam zamanlı birçok yeminli çevirmen bulundurarak birçok dilde yeminli çeviri hizmeti vermekteyiz. Yeminli Çevirmen’lik; Noterlerin, yabancı dilde üniversite düzeyinde diploması olan kişilere, “aslına uygun çeviriler” üreteceğine dair yemin ettirerek ve yazılı olarak da bu yemini imzalatmak suretiyle tanıdığı yetkidir. Yeminli çevirmen olacak kişilerin ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Yeminli çevirmenin ürettiği ve kaşeleyip imzaladığı belge yeminli çeviridir. Yeminli çevirmenin ürettiği çevirinin noter onayını sadece çevirmenin yemin zaptının bulunduğu noter onaylamaktadır. Çevirmenin herhangi bir noterde yemin zaptının bulunması, çevirmenin imzasının başka bir noter tarafından da tanınacağını anlamına gelmez. Bir çevirmen birden fazla farklı noterliklerde yemin zaptı alabilir. Bu anlamda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Genellikle resmi evraklarda, konsolosluklarca veya mahkemelerce, yapılan çevirilerde yeminli çevirmen imzasını şart koşarlar. Yurt dışına çıkacak belgelerin resmi olarak tanınması için öncelikle belgenin gideceği ülkenin diline yine o dilde yeminli çevirmenlik belgesine sahip yeminli çevirmen tarafından çevrilmesi, çevirinin noterden onaylanması ve noter onaylı çevirinin noterin bulunduğu ilçe Kaymakamlığınca ya da İl Valiliğince Apostil (Apostil: Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir) onayının yapılması gerekmektedir. Bu durum belgenin niteliğiyle ya da belgenin gideceği ülkeye göre değişkenlik gösterebilir. Yine belgenin niteliğine ve belgenin gideceği ülkeye göre sadece yeminli çevirmenin kaşe ve imzası da yurt dışına çıkacak belgelerin tanınması için yeterli olmaktadır. Yeminli çevirmen, ürettiği çeviriye yorum katamaz, belgenin orijinalinden başka bir ifadeye yer veremez, belgede değişiklik yapamaz. Her yeminli çevirmenin ihtisas sahibi olduğu konu ya da konular vardır. Bir çevirmenin yeminli çevirmen olması, onun her konuda çeviri yapabileceği anlamı taşımaz. Bu tamamen çevirmenin kendi inisiyatifine kalmıştır. Sonuçta ürettiği çevirinin altına imza atacak ve sorumluluğu alacak O’dur. Yeminli Çeviri ofisi olarak, çevirisi talep edilen metnin, ilgili metin konusunda branşlaşmış ve uzman çevirmene verilmesini, genel olarak bir çok konuya hakim, şirket çevirmenlerimizden sorumlu müdür Baş Çevirmenimizce belirlenmektedir. Böylelikle, çeviri metinleri, konusunda branşlaşmış ve uzman çevirmenlerimizce olması gereken nitelikte üretilerek, gereken sorumluluğun taşınması anlamında sağlıklı sonuçlara ulaşılmaktadır.

]]>
Yeminli tercüme yazısına iVEDi Çeviri ve Bilişim Hizmetleri Ltd Şti tarafından yapılan yorumlar http://www.itercumeceviri.com/blog/yeminli-tercume/#comment-35 Mon, 10 Dec 2012 08:00:20 +0000 http://www.itercumeceviri.com/blog/?p=431#comment-35 Yeminli tercüme, yeminli tercüman tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercüme edilmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş tercümelerdir. Yeminli Tercüme bürosu olarak, kadromuzda tam zamanlı birçok yeminli tercüman bulundurarak birçok dilde yeminli tercüme hizmeti vermekteyiz. Yeminli Tercüman’lık; Noterlerin, yabancı dilde üniversite düzeyinde diploması olan kişilere, “aslına uygun tercümeler” üreteceğine dair yemin ettirerek ve yazılı olarak da bu yemini imzalatmak suretiyle tanıdığı yetkidir. Yeminli tercüman olacak kişilerin ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Yeminli tercümanın ürettiği ve kaşeleyip imzaladığı belge yeminli tercümedir. Yeminli tercümanın ürettiği tercümenin noter onayını sadece tercümanın yemin zaptının bulunduğu noter onaylamaktadır. Tercümanın herhangi bir noterde yemin zaptının bulunması, tercümanın imzasının başka bir noter tarafından da tanınacağını anlamına gelmez. Bir tercüman birden fazla farklı noterliklerde yemin zaptı alabilir. Bu anlamda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Genellikle resmi evraklarda, konsolosluklarca veya mahkemelerce, yapılan tercümelerde yeminli tercüman imzasını şart koşarlar. Yurt dışına çıkacak belgelerin resmi olarak tanınması için öncelikle belgenin gideceği ülkenin diline yine o dilde yeminli tercümanlık belgesine sahip yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi, tercümenin noterden onaylanması ve noter onaylı tercümenin noterin bulunduğu ilçe Kaymakamlığınca ya da İl Valiliğince Apostil (Apostil: Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir) onayının yapılması gerekmektedir. Bu durum belgenin niteliğiyle ya da belgenin gideceği ülkeye göre değişkenlik gösterebilir. Yine belgenin niteliğine ve belgenin gideceği ülkeye göre sadece yeminli tercümanın kaşe ve imzası da yurt dışına çıkacak belgelerin tanınması için yeterli olmaktadır. Yeminli tercüman, ürettiği tercümeye yorum katamaz, belgenin orijinalinden başka bir ifadeye yer veremez, belgede değişiklik yapamaz. Her yeminli tercümanın ihtisas sahibi olduğu konu ya da konular vardır. Bir tercümanın yeminli tercüman olması, onun her konuda tercüme yapabileceği anlamı taşımaz. Bu tamamen tercümanın kendi inisiyatifine kalmıştır. Sonuçta ürettiği tercümanın altına imza atacak ve sorumluluğu alacak O’dur. Yeminli Tercüme ofisi olarak, tercümesi talep edilen metnin, ilgili metin konusunda branşlaşmış ve uzman tercümana verilmesini, genel olarak bir çok konuya hakim, şirket tercümanlarımızdan sorumlu müdür Baş Tercümanımızca belirlenmektedir. Böylelikle, tercüme metinleri, konusunda branşlaşmış ve uzman tercümanlarımızca olması gereken nitelikte üretilerek, gereken sorumluluğun taşınması anlamında sağlıklı sonuçlara ulaşılmaktadır.

]]>
Pasaport tercüme yazısına iVEDi Çeviri ve Bilişim Hizmetleri Ltd Şti tarafından yapılan yorumlar http://www.itercumeceviri.com/blog/pasaport-tercume/#comment-34 Mon, 10 Dec 2012 07:49:55 +0000 http://www.itercumeceviri.com/blog/?p=305#comment-34 Pasaport Tercüme

Pasaport ve vize belgelerinizin tercümesi konusunda; hızlı, ekonomik ve güvenilir tercüme hizmetleri vermekteyiz.

Konsolosluk ve büyükelçilikler, pasaport ve diğer vize evraklarınızı, gideceğiniz ülkelini -veya çoğu zaman İngilizce- diline tercümeleri tamamlandıktan sonra onaylamaktadır. Konsoloslukların bazıları, belgelerin yeminli tercüman tarafından hazırlanmasını yeterli bulurken, bazıları da belgelerin yeminli tercüman tarafından tercüme edildikten sonra noter tarafından onaylanmasını isteyebilmektedirler.

Bu alanda hizmet verdiğimiz konulardan bazıları:

* Pasaport Tercümesi
* Nüfus Cüzdanı Tercümesi
* Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi
* Sabıka Kaydı Tercümesi
* İkametgâh Belgesi Tercümesi
* Tapu Senedi Tercümesi
* Evlenme Cüzdanı Tercümesi
* Vize Başvuru Formu Doldurulması
* Banka Hesap Cüzdanı Tercümesi
* Öğrenci Belgesi Tercümesi
* Faaliyet Belgesi Tercümesi
* Vergi Levhası Tercümesi
* İmza Sirküleri Tercümesi
* Diploma Tercümesi
* Transkript Tercümesi
* Sigortalı Hizmet Listesi Tercümesi
* Maaş Bordrosu Tercümesi

Pasaport Tercümesi Örneği

* Türk Pasaportu Örneği Tercümesi
* Türk Pasaportu İngilizce Tercümesi
* ABD Pasaportu İngilizce Tercümesi
* ABD Pasaportu Türkçe Tercümesi

]]>
Pasaport tercümesi yazısına iVEDi Çeviri ve Bilişim Hizmetleri Ltd Şti tarafından yapılan yorumlar http://www.itercumeceviri.com/blog/pasaport-tercumesi/#comment-33 Mon, 10 Dec 2012 07:49:31 +0000 http://www.itercumeceviri.com/blog/?p=334#comment-33 Pasaport Tercümesi

Pasaport ve vize belgelerinizin tercümesi konusunda; hızlı, ekonomik ve güvenilir tercüme hizmetleri vermekteyiz.

Konsolosluk ve büyükelçilikler, pasaport ve diğer vize evraklarınızı, gideceğiniz ülkelini -veya çoğu zaman İngilizce- diline tercümeleri tamamlandıktan sonra onaylamaktadır. Konsoloslukların bazıları, belgelerin yeminli tercüman tarafından hazırlanmasını yeterli bulurken, bazıları da belgelerin yeminli tercüman tarafından tercüme edildikten sonra noter tarafından onaylanmasını isteyebilmektedirler.

Bu alanda hizmet verdiğimiz konulardan bazıları:

* Pasaport Tercümesi
* Nüfus Cüzdanı Tercümesi
* Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi
* Sabıka Kaydı Tercümesi
* İkametgâh Belgesi Tercümesi
* Tapu Senedi Tercümesi
* Evlenme Cüzdanı Tercümesi
* Vize Başvuru Formu Doldurulması
* Banka Hesap Cüzdanı Tercümesi
* Öğrenci Belgesi Tercümesi
* Faaliyet Belgesi Tercümesi
* Vergi Levhası Tercümesi
* İmza Sirküleri Tercümesi
* Diploma Tercümesi
* Transkript Tercümesi
* Sigortalı Hizmet Listesi Tercümesi
* Maaş Bordrosu Tercümesi

Pasaport Tercümesi Örneği

* Türk Pasaportu Örneği Tercümesi
* Türk Pasaportu İngilizce Tercümesi
* ABD Pasaportu İngilizce Tercümesi
* ABD Pasaportu Türkçe Tercümesi

]]>
Pasaport çeviri yazısına iVEDi Çeviri ve Bilişim Hizmetleri Ltd Şti tarafından yapılan yorumlar http://www.itercumeceviri.com/blog/pasaport-ceviri/#comment-32 Mon, 10 Dec 2012 07:47:22 +0000 http://www.itercumeceviri.com/blog/?p=344#comment-32 Pasaport Çeviri

Pasaport ve vize belgelerinizin çevirisi konusunda; hızlı, ekonomik ve güvenilir çeviri hizmeti vermekteyiz.

Konsolosluk ve büyükelçilikler, pasaport ve diğer vize evraklarınızı, gideceğiniz ülkelini -veya çoğu zaman İngilizce- diline çevirileri tamamlandıktan sonra onaylamaktadır. Konsoloslukların bazıları, belgelerin yeminli çevirmen tarafından hazırlanmasını yeterli bulurken, bazıları da belgelerin yeminli çevirmen tarafından çevrildikten sonra noter tarafından onaylanmasını isteyebilmektedirler.
Bu alanda hizmet verdiğimiz konulardan bazıları:

* Pasaport Çevirisi
* Nüfus Cüzdanı Çevirisi
* Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi
* Sabıka Kaydı Çevirisi
* İkametgâh Belgesi Çevirisi
* Tapu Senedi Çevirisi
* Evlenme Cüzdanı Çevirisi
* Vize Başvuru Formu Doldurulması
* Banka Hesap Cüzdanı Çevirisi
* Öğrenci Belgesi Çevirisi
* Faaliyet Belgesi Çevirisi
* Vergi Levhası Çevirisi
* İmza Sirküleri Çevirisi
* Diploma Çevirisi
* Transkript Çevirisi
* Sigortalı Hizmet Listesi Çevirisi
* Maaş Bordrosu Çevirisi

Pasaport Çevirisi Örneği

* Türk Pasaportu Örneği Çevirisi
* Türk Pasaportu İngilizce Çevirisi
* ABD Pasaportu İngilizce Çevirisi
* ABD Pasaportu Türkçe Çevirisi

]]>
Pasaport çevirisi yazısına iVEDi Çeviri ve Bilişim Hizmetleri Ltd Şti tarafından yapılan yorumlar http://www.itercumeceviri.com/blog/pasaport-cevirisi/#comment-31 Mon, 10 Dec 2012 07:46:45 +0000 http://www.itercumeceviri.com/blog/?p=351#comment-31 Pasaport Çevirisi

Pasaport ve vize belgelerinizin çevirisi konusunda; hızlı, ekonomik ve güvenilir çeviri hizmeti vermekteyiz.

Konsolosluk ve büyükelçilikler, pasaport ve diğer vize evraklarınızı, gideceğiniz ülkelini -veya çoğu zaman İngilizce- diline çevirileri tamamlandıktan sonra onaylamaktadır. Konsoloslukların bazıları, belgelerin yeminli çevirmen tarafından hazırlanmasını yeterli bulurken, bazıları da belgelerin yeminli çevirmen tarafından çevrildikten sonra noter tarafından onaylanmasını isteyebilmektedirler.
Bu alanda hizmet verdiğimiz konulardan bazıları:

* Pasaport Çevirisi
* Nüfus Cüzdanı Çevirisi
* Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi
* Sabıka Kaydı Çevirisi
* İkametgâh Belgesi Çevirisi
* Tapu Senedi Çevirisi
* Evlenme Cüzdanı Çevirisi
* Vize Başvuru Formu Doldurulması
* Banka Hesap Cüzdanı Çevirisi
* Öğrenci Belgesi Çevirisi
* Faaliyet Belgesi Çevirisi
* Vergi Levhası Çevirisi
* İmza Sirküleri Çevirisi
* Diploma Çevirisi
* Transkript Çevirisi
* Sigortalı Hizmet Listesi Çevirisi
* Maaş Bordrosu Çevirisi

Pasaport Çevirisi Örneği

* Türk Pasaportu Örneği Çevirisi
* Türk Pasaportu İngilizce Çevirisi
* ABD Pasaportu İngilizce Çevirisi
* ABD Pasaportu Türkçe Çevirisi

]]>
Pasaport çevirisi yazısına iVEDi Çeviri ve Bilişim Hizmetleri Ltd Şti tarafından yapılan yorumlar http://www.itercumeceviri.com/blog/pasaport-cevirisi/#comment-30 Mon, 10 Dec 2012 07:44:35 +0000 http://www.itercumeceviri.com/blog/?p=351#comment-30 Pasaport Çevirisi

Pasaport ve vize belgelerinizin tercümesi konusunda; hızlı, ekonomik ve güvenilir çeviri hizmet vermekteyiz.

Konsolosluk ve büyükelçilikler, pasaport ve diğer vize evraklarınızı, gideceğiniz ülkelini -veya çoğu zaman İngilizce- diline çevirileri tamamlandıktan sonra onaylamaktadır. Konsoloslukların bazıları, belgelerin yeminli tercüman tarafından hazırlanmasını yeterli bulurken, bazıları da belgelerin yeminli tercüman tarafından tercüme edildikten sonra noter tarafından onaylanmasını isteyebilmektedirler.
Bu alanda hizmet verdiğimiz konulardan bazıları:

* Pasaport Çevirisi
* Nüfus Cüzdanı Çevirisi
* Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi
* Sabıka Kaydı Çevirisi
* İkametgâh Belgesi Çevirisi
* Tapu Senedi Çevirisi
* Evlenme Cüzdanı Çevirisi
* Vize Başvuru Formu Doldurulması
* Banka Hesap Cüzdanı Çevirisi
* Öğrenci Belgesi Çevirisi
* Faaliyet Belgesi Çevirisi
* Vergi Levhası Çevirisi
* İmza Sirküleri Çevirisi
* Diploma Çevirisi
* Transkript Çevirisi
* Sigortalı Hizmet Listesi Çevirisi
* Maaş Bordrosu

Pasaport Çeviri Örneği

* Türk Pasaportu Örneği
* Türk Pasaportu İngilizce Çevirisi
* ABD Pasaportu İngilizce
* ABD Pasaportu Türkçe Çevirisi

]]>
Microsoft tüm popüler çeviri ürünlerini tek bir uygulama altında birleştiriyor yazısına extersilypers tarafından yapılan yorumlar http://www.itercumeceviri.com/blog/microsoft-tum-populer-ceviri-urunlerini-tek-bir-uygulama-altinda-birlestiriyor/#comment-29 Sat, 08 Dec 2012 20:24:08 +0000 http://www.itercumeceviri.com/blog/?p=159#comment-29 Earn up to $265 within next 12H Answering Simple Surveys
Hi http://www.itercumeceviri.com admin just wanted to let you know

There’s an incredible new opportunity
that just grabbed my attention!

It’s almost too good to be true. Big
companies are paying people just for giving
their opinions! I can’t believe this guy and others are cashing out money just for filling out simple surveys read here how they are doing this:

http://earn-money-with-surveys.com

That’s right! I’m not kidding, all you’ve got
to do is complete simple surveys and these
companies will pay you fat cash for it and it does not mater form which country you are, they need people from all over world!

You’ve got to see this.

http://earn-money-with-surveys.com

But the truth is… they’re not letting
very many people join the program so
you’ve got to hurry!

See you there!
Jack

]]>
Yaklaşık 10 Senelik Tercüme Bürosu Deneyimi yazısına İVEDİ Çeviri ve Bilişim Hizmetleri Ltd Şti tarafından yapılan yorumlar http://www.itercumeceviri.com/blog/yaklasik-10-senelik-tercume-burosu-deneyimi/#comment-9 Wed, 12 Sep 2012 20:15:48 +0000 http://www.itercumeceviri.com/blog/?p=45#comment-9 Hakkımızda
2003 yılından beri faaliyet gösteren firmamız alanında öncü, uzman tercümanları, hatasız, doğru, eksiksiz ve kaliteli çalışmalarıyla ön plana çıkmaktadır.
İVEDİ, gücünü, enerji, otomotiv, maden, inşaat, eğitim vs… alanlarda faaliyet gösteren çok büyük kurumlara hizmet sunarak almakta , güvenilirliğini referanslarından tescillemektedir.
Tercüme hizmetlerinin bir uluslararası görev olduğu bilinci ile ve sorumluluğuyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Firmamız, kalite garantisi vermektedir. Rekabet ortamının gereklerine, prensiplerimizden ödün vermeden devam etmekteyiz. Dünya ile iletişiminizde daima yanınızda olmanın mutluluğu ile…

Çeviri Hizmetlerimiz
Her biri alanında Uzman kadromuz ile tüm dillerde genel çeviri hizmetlerinin yanısıra Ticari Çeviri, Teknik Çeviri, Hukuki Çeviri, Tıbbi Çeviri, Akademik Çeviri ve Edebi Çeviri alanlarında da hizmetinizdeyiz.
Arama motorlarındaki sonuçlardan birisinde mi buldunuz web sayfamızı, reklâmlarımızdan mı, yoksa tavsiye ile mi? Hiç fark etmez aslında, iletişimin, sizi başarıya götürecek yolun, teknoloji, bilimsel gelişmeler, merak ettikleriniz ve ödevleriniz/görevlerinizle ilgili yardım taleplerinizin doğru adresindesiniz. Size kapsamlı ve sizin için en uygun iletişim paketleri sunuyoruz. Cep telefonundan televizyona, VCD’den uyduya, gazeteden web sayfalarına, aklınıza gelen her türlü iletişimden ancak o dilden anlıyorsanız yararlanabilirsiniz. O dilden anlamadığınız için ya da anladığınız kadarıyla o dilden çeviri yaparak istediğinizi başarmak için zamanınız yok diye üzülmeyin. Planlarınızı ileri tarihlere atmayın. Zira her ileri tarihe atılan plan, artık bir ihtimaldir. Başarı hedeflerinizi bu şekilde ihtimallerin altında ezdirmeyin. Yüzde 1 ihtimalle yüzde 99 ihtimalin arasında hiçbir fark olmadığını da hatırlatmak gerek elbette. Size, ilk tercüme dünyasında bir ilk sunuyoruz. Sunduğumuz paketlerin birisi mutlaka size uygundur.
Doğru adrestesiniz evet. Çalışmanız için en az sizin kadar özenecek, gösterebileceğiniz performansın düşünemeyeceğiniz kadar fazlasına çabalayacak, sizin tahmin ettiğiniz hızı yine düşündüğünüzden çok çok fazlası ile kat edecek, bütçenizi seçtiğiniz paketlerle hiç mi hiç etkilemeyecek ve başarınızla gurur duyacak adreste.

Avrupa Birliği Projeleri
Avrupa Birliği Projeleriniz için en uygun şekilde size hizmet sunmaktayız. Daha önceki tercüme ve çeviri deneyimlerimiz bu çalışmaların hazırlanmasının yanında size ışık da tutacaktır.
Gerekli görüldüğü taktirde yerinde inceleme ve yazışma sonuçlarına göre değerlendirme çalışmalarında hizmetlerimizle sizi yalnız bırakmamaktayız.

Kampanyalarımız
İngilizce Çeviride Müthiş Bir Kampanya!
Hukuki çeviri, akademik çeviri, tıbbi çeviri, teknik çeviri alanlarını da kapsayan ingilizce çevirilerinizde kampanya süresince hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Kampanyamızı kaçırmayın. Boşluksuz 1.000 karakter bir sayfa kabul edilir.

Referanslarımız
2003 yılından beri faaliyet gösteren İVEDİ, birçok bakanlık ,kamu kurum ve kuruluşu ve özel sektör firmasına 100.000.000 sayfanın üzerinde çeviri yapmıştır.
Belirli boyuttaki çalışmalar için örnek çevirileri ücretsiz yapmaktayız. Kalitemiz ve hızımız konusunda bizim bir şüphemiz yok. Referanslarımızın da hiç olmadı. Yüzlerce referansımız arasında yer almanızdan ya da yıllık 10.000.000‘un üzerindeki kelime portföyümüze dahil olmanızdan mutluluk duyacağız.
Talep etmeniz durumunda 100’lerce referanstan oluşan referans portföyümüz size verilecektir.

İVEDİ Tercüme Talep Formu

Ad / Soyad *
Adınız Soyadınız
Email Adresi *
İletişim Telefonu *
Adres Bilginiz
Tercüme Yaptıracağınız Dil
Konu
Tercüme Edilecek Dosyalarınızı aşağıdaki kısımdan yükleyebilirsiniz!
Tercüme Edilecek Belge
Mesajınız

İletişim Bilgileri
İletişim Formu için tıklayınız.
İletişim Bilgilerimiz

Profesyonel Noter Yeminli Tercüme Bürosu
Selahattin Pınar Cad
No:19 / 3
Mecidiyeköy / Şişli
İstanbul
Telefon: 0 (212) 272 31 57
Faks: 0 (212) 272 31 63
E-posta: info@itercumeceviri.com

]]>
Tercüme Firmamız: İVEDİ yazısına İVEDİ Çeviri ve Bilişim Hizmetleri Ltd Şti tarafından yapılan yorumlar http://www.itercumeceviri.com/blog/tercume-firmamiz-ivedi/#comment-8 Tue, 11 Sep 2012 20:20:46 +0000 http://www.itercumeceviri.com/blog/?p=64#comment-8 Yeminli Tercüme
İVEDİ Tercüme evlilik cüzdanı, ehliyet, faaliyet belgesi, ikametgah, , imza sirküleri, kararlar, kontratlar, mahkeme kararı v.b. evraklar.
Ticari Tercüme
İVEDİ Tercüme İnşaat, turizm, tekstil, denizcilik, havacılık, otomotiv, kimya, tip, kozmetik gibi alanlarda ticari faaliyet gösteren firmaların, ticari Yazışmaları ve ihale evrakları gibi ticari evrakların tercüme hizmetini vermektedir.
Yazılı Tercüme
İVEDİ Tercüme, kurumsal veya kişisel her türlü evrak, belge, katalog gibi tercümesi istenen evrakları tercüme ederek yazılı tercüme hizmeti vermektedir.
Katalog Tercüme
İVEDİ Tercüme tanıtım amaçlı basılan ürün katalogları, ürün Prospektüsü, reklam broşürleri gibi katalogların tercüme hizmetini vermektedir.
Hukuki Tercüme
İVEDİ Tercüme hukuki metinler, şirket evrakları, gümrük Belgeleri gibi hukuk kapsamına giren evrakların tercüme hizmetini vermektedir.
Toplantı Tercüme
İVEDİ Tercüme, toplantı ve ikili görüşmeler için konuşmaları anında bir dilden diğerine çeviren tercümanı ile ikili görüşme ve toplantı tercüme hizmeti vermektedir.
Hakkımızda
İVEDİ Tercüme, 1993 yılında kurulmuş olup kaliteli hizmet anlayışı ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensipleri ile bugüne kadar gelmiştir. Kalite ve güveni korumaya devam ederken gelişen teknolojiye paralel olarak hızla hizmetini sürdürmeye devam etmektedir.
Konusunda uzman kadroları ile inşaat ihaleleri, ürün katalogları, ticari yazışmalar, hukuki içerikli metinler, şirket evrakları, gümrük belgeleri, ürün prospektüsü, kozmetik, tıp, reklam, turizm, otomotiv, kimya, tekstil, denizcilik, havacılık gibi çok geniş alanda kurumsal ve kişisel tercüme ihtiyaçlarına cevap vermektedir.
Verdiği hizmet sadece Türkiye ile sınırla kalmamakta ve Rusya, Ukrayna, Kazakistan, diğer BDT ülkeleri, Romanya, Bulgaristan gibi birçok ülke için noter yeminli tercüme, yazılı tercüme ve sözlü tercüme hizmeti vermektedir. Bu ülkelere ayrıca ticari, hukuki, şirket kuruluşu konularında danışmanlık ve vize hizmetleri de sunmaktadır.
Hizmetlerimiz
Tercüme herhangi bir dilde yazılmış yazı veya yapılan konuşmanın bir uzman tarafından bir başka dile çevrilmesi denemektir. Bu uzman kişiye tercüman denilir. İVEDİ Tercüme uzman tercüman kadroları ile tercüme hizmeti vermektedir.
Katalog Tercüme
İVEDİ Tercüme tanıtım amaçlı basılan ürün katalogları, ürün Prospektüsü, reklam broşürleri gibi katalogların tercüme hizmetini vermektedir.
Ticari Tercüme
İVEDİ Tercüme İnşaat, turizm, tekstil, denizcilik, havacılık, otomotiv, kimya, tip, kozmetik gibi alanlarda ticari faaliyet gösteren firmaların, ticari Yazışmaları ve ihale evrakları gibi ticari evrakların tercüme hizmetini vermektedir.
Hukuki Tercüme
İVEDİ Tercüme hukuki metinler, şirket evrakları, gümrük Belgeleri gibi hukuk kapsamına giren evrakların tercüme hizmetini vermektedir.
İkili Görüşme ve Toplantı Tercüme Hizmeti
İVEDİ Tercüme, toplantı ve ikili görüşmeler için konuşmaları anında bir dilden diğerine çeviren tercümanı ile ikili görüşme ve toplantı tercüme hizmeti vermektedir.
Yazılı Tercüme Hizmeti
İVEDİ Tercüme, kurumsal veya kişisel her türlü evrak, belge, katalog gibi tercümesi istenen evrakları tercüme ederek yazılı tercüme hizmeti vermektedir.
Yeminli Tercüme Hizmeti
İVEDİ Tercüme evlilik cüzdanı, ehliyet, faaliyet belgesi, ikametgah, , imza sirküleri, kararlar, kontratlar, mahkeme kararı, nüfus cüzdanı, nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdan sureti, pasaport, ruhsat, sözleşmeler, sertifikalar, sabıka kaydı, sicil gazetesi, tapu evrakları, transkript, tescil belgeleri, tıbbi raporlar, ürün lisans ve patentleri, vekaletname, vergi levhası gibi yeminli tercüme hizmeti gereken belgeleri yeminli tercüman vasitası ile tercüme ederek yeminli tercüme hizmeti vermektedir.
Tercüme Dilleri
İVEDİ Tercüme aşağıda belirtilen dillerden Türkçeye tercüme, Türkçeden aşağıda belirtilen dillere tercüme, aşağıda belirtilen dilleri birbirine tercüme hizmeti vermektedir.
ALMANCA
ARNAVUTÇA
ARAPÇA
AZERİCE
BULGARCA
BOŞNAKÇA
ÇEKÇE
ÇİNCE
FARSÇA
FLAMANCA
FRANSIZCA
HIRVATÇA
İNGİLİZCE
İSPANYOLCA
İTALYANCA
JAPONCA
KAZAKÇA
KIRGIZCA
MAKEDONCA
ÖZBEKÇE
PORTEKİZCE
ROMENCE
RUSÇA
SIRPÇA
SLOVAKÇA
TÜRKMENCE
UKRAYNACA
YUNANCA
B. D. T. (Türki) – DİLLERİ
VE DİĞER DİLLER
Profesyonel Noter Yeminli Tercüme Bürosu
Selahattin Pınar Cad
No:19 / 3
Mecidiyeköy / Şişli
İstanbul
Telefon: 0 (212) 272 31 57
Faks: 0 (212) 272 31 63
E-posta: info@itercumeceviri.com

]]>