Hizmetlerimiz

DAHA FAZLASINI İSTEYİN

Hizmetlerimizden bazıları…

TEKNİK
Makine, elektrik, elektronik araçların kullanım kılavuzları, katalog, broşür ve eğitim dokümanları, servis kitapçıkları, mimarlık ve başlıca kimya, tekstil, elektrik, elektronik, makine, bilgisayar, metalürji, inşaat mühendisliği vb. gibi uzmanlık alanları

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar donanım ve aksesuarları (yazıcı, tarayıcı vb.), otomasyon (otel yönetim, banka vs.), muhasebe paket programları ve otomasyonu, yazılımların yerelleştirilmesi, multimedya CD’ ler, Web sayfalarının ve diğer farklı biçimdeki (pdf, tif, ppt, fh10 vb. gibi uzantılı) dosyalar

İKTİSAT
Bilançolar, mali denetleme raporları, dış ticaret, konşimentolar, işletme, satın alma, fizibilite raporları, yurt dışı yazışmalar ve faturalar

HUKUK
Brifing, toplantı, konferans tutanakları, mahkeme kararları, temsilcilik ve vekaletnameler, ihale dosyaları ve sözleşmeler

TIP
Her türlü doküman ve raporlar, kitap, prospektüs, ilaç ruhsatı kullanım kılavuzları

EDEBİYAT
Her türlü kitap, makale, araştırma yazısı, eğitim dokümanları

MEDYA
Senaryoların çevirimi, dublaj, seslendirme, film atik yazıların senkronizm edilmesi

SÖZLÜ ve SİMULTANE TERCÜMANLIK
Tüm konferans, kongre, seminer, iş toplantıları ve resmi toplantılar

YEMİNLİ ve NOTER TASDİKLİ TERCÜME
Her türlü Noter, Valilik, Konsolosluk, Dışişleri v.b. gibi makamlarca, tasdik işlemleri istenilen evrakların ve belgelerin noter yeminli mütercimlerce tercüme hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve tasdik işlemleri

KURUMSAL ve ÖZEL İNGİLİZCE DERSİ
Her türlü şirkete grup olarak veya her yaştan insana özel olarak dil uzmanlarımızca özel ders ve kurs verilmesi

Comments are closed.