Yeminli çeviri

On 17 Kasım, 2012 by admin

Yeminli çeviri

Yeminli çeviri

Yeminli çeviri

Yeminli çeviri
Yeminli çeviri hizmeti konusunda, hızlı, ekonomik ve güvenilir yeminli çeviri hizmetleri sağlarız. Tüm dillerde belgelerinizin uzman yeminli çevirmenlerimiz tarafından ele alınarak yeminli çevirisini yaptırabilir dilerseniz kurye veya kargo ile adresinize teslim edebiliriz. Uzman yeminli çevirmen  ekibimiz ile size hızlı ve güvenilir yeminli çeviri hizmeti sunuyoruz.

Yeminli çeviri nedir?
Yeminli çeviri, metinlerin alanında uzmanlaşmış ve dil yeterliliği noterlik tarafından onaylanmış yeminli çevirmenler ile yapılan çeviri işlemidir. Başka bir deyişle, konusunda uzman ve noterden yemin belgeli çevirmenlerimiz tarafından çevirisi yapılan, yasal sorumluluk gerektiren çeviri hizmetimizdir. Bünyemizde her dilde ve kendi alanında uzmanlaşmış yeminli çevirmen mevcuttur. Ayrıca, Şişli Mecidiyeköy ‘de bulunan iVEDi Tercüme ve Çeviri, birçok noterle çalışır ve hızla tasdik işlemini gerçekleştirir. Aynı zamanda mahkeme ve noter gibi resmi kurumlarda, şirketler ve şahıslar adına yeminli sözlü çeviri hizmeti de vermekteyiz.

Yeminli çeviri fiyatları nasıl hesaplanır?
Yeminli çeviri fiyat hesabında, çeviri büroları, çeviri fiyatları belirlemeye ilişkin 492 sayılı harçlar kanunu esas almaktadır.  492 sayılı harçlar kanununa göre, dosya kağıdına (A4 boyutundaki kağıt) 12 punto yazı karakteri büyüklüğünde yazılmış, 20 (yirmi) satırdan oluşan bir belge bir sayfa olarak kabul edilmektedir.

Bir sayfa belge bilgisayar ortamında yazıldığında boşluksuz 1000 karakter veya 120 – 150 kelimeye (sözcük) karşılık gelmektedir. Belgenizin kaç karakter veya kelimeden oluştuğunu hesaplamak için gerekli açıklamaları, web sitemizdeki Sıkça Sorulan Sorular bölümünde görebilirsiniz. Fiyatlandırma işlemi asıl belge üzerinden değil, çevirisi yapılması istenen dil (hedef dil) üzerinden yapılır. Çeviri büroları kuruluş olarak, şahıs firması ve şirket olmak üzere kurulurlar. Şirketler çeviri ücretlerine, fatura karşılığında %18 KDV uygulamakta, şahıs firmaları ise fatura yerine serbest meslek makbuzu keserek, KDV ‘nin haricinde ayrıca stopaj eklemektedir. Örneğin; 100,00 TL’lik bir fatura bedelinde iVEDi Tercüme ve Çeviri ’ye ödeyeceğiniz tutar 118,00 TL (yalnızca KDV Dahil) olurken, normal bir büroya ödeyeceğiniz tutar ortalama 142,00 TL (KDV+Stopaj vs… Dahil) olur.

Çeviriler standart sayfalar halindeyse ( sabıka kaydı – ikametgah belgesi – nüfus cüzdanı vs… gibi), bire bir olarak yani bir sayfa evraktan yine bir sayfa çıkacak şekilde çeviri ücreti alınır. Fakat yoğun sayfalar veya toplu çeviriler getirildiğinde çıkan çevirinin karakter sayımı hesaplaması yapılır. Karakter sayımı: Çeviri içerisinde geçen harflerin veya sayıların toplamıdır. Her 1000 karakter 1 sayfa olarak hesaplanacaktır. Microsoft Word’deki araçlar menüsünden sözcük sayımı kısmına girerek bunu görebilirsiniz. Bir sayfalık çeviri, boşluk ve harf sayısı (karakter sayısı)  esas alınarak belirlenmekte ve 1000 karakter sayfa standardı baz alınarak hesaplanmaktadır. Belgeyi bize gönderirseniz, bizden ortalama ve/veya net ne kadar olacağı hakkında bilgi alabilirsiniz.

Yeminli çeviri neleri kapsar?
Yeminli çeviri, bilhassa resmi evraklar, diplomalar, transkriptler, muvafakatname, mahkeme kararı, noterler tarafından tanzim edilmiş imza sirküleri, imza beyannamesi, adli yargı dairesi cumhuriyet savcılığı tarafından verilen sabıka kaydı, nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen nüfus kayıt örneği ve sözleşmeler, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi gibi şirket belgeleri için talep edilir. Yeminli çeviri hizmeti kapsamında hizmet verdiğimiz konulara aşağıda değinilmiştir.

Yeminli çeviri hizmeti kapsamında hizmet verdiğimiz konulardan bazıları:
pasaport yeminli çeviri
nüfus cüzdanı yeminli çeviri
vukuatlı nüfus kayıt örneği yeminli çeviri
sabıka kaydı yeminli çeviri
ikametgah yeminli çeviri
tapu senedi yeminli çeviri
evlenme cüzdanı yeminli çeviri
vize başvuru yeminli çeviri
banka hesap cüzdanı yeminli çeviri
öğrenci belgesi yeminli çeviri
faaliyet belgesi yeminli çeviri
vergi levhası yeminli çeviri
imza sirküleri yeminli çeviri
diploma yeminli çeviri
transkript yeminli çeviri
sigortalı hizmet listesi yeminli çeviri
maaş bordrosu yeminli çeviri

Yeminli çeviri tasdiki neleri kapsar?
iVEDi Tercüme ve Çeviri, resmi makamlara sunulmak üzere uygun tarzda hazırlanmış binlerce doküman ve kişisel belgeyi çeviri ve tasdik ettirmiştir. Ayrıca, iVEDi Tercüme ve  Çeviri aşağıda belirtilen belgeler için birinci sınıf yeminli çeviri hizmeti de vermektedir:

akademik belge yeminli çeviri
evlat edinme sertifikası yeminli çeviri
yeminli ifade yeminli çeviri
evlenmeye mani olmadığına dair belge için başvuru yeminli çeviri
doğum belgesi yeminli çeviri
araba sigortası belgesi yeminli çeviri
tazminat istememe onayı yeminli çeviri
iyi durum belgesi yeminli çeviri
evlilik niyeti belgesi yeminli çeviri
vatandaşlık belgesi yeminli çeviri
din sertifikası yeminli çeviri
ikametgah belgesi yeminli çeviri
mahkeme emri yeminli çeviri
ölüm belgesi yeminli çeviri
muvakkat boşanma belgesi yeminli çeviri
kesin boşanma belgesi yeminli çeviri
tek yanlı sözleşme yeminli çeviri
isim değişikliği yeminli çeviri
sürücü belgesi yeminli çeviri

Yeminli çeviri nasıl yapılır?
Bir iVEDi Tercüme ve Çeviri yeminli çevirmeni tarafından belgeniz çevrilir. Çevirisi yapılan belge, ilgili çevirmen tarafından imzalanır ve ayrıca iVEDi Tercüme Çeviri şirket kaşesi ile tasdikler ve imzalar.

Hangi tür belgelerin yeminli çevirisi yapılır?
Bireysel belgelerin (kişiye özel belgelerin) yeminli çevirisi:
Resmi makamlara vereceğiniz pasaport, kimlik, diploma, transkript, öğrenim belgesi, aile cüzdanı, tapu kayıtları, sağlık raporu, mahkeme kararları vs… gibi kişisel belgelerin çevirileri, genellikle yeminli çeviri olarak yapılır.

Kurumsal belgelerin yeminli çevirisi:
Kurumlar arasında yapılan yazışmalar, sözleşmeler, anlaşmalar, ihale dosyaları, bankacılık ve finans raporları, kalite belgesi, patent, araştırma raporları, marka tescil belgeleri, mahkeme kararları vs… gibi kurumsal belgelerin çevirileri, genellikle yeminli çeviri olarak yapılır.

Hangi belgelerin yeminli çevirisi yapılmaz?
Kişiye özel ödevler, tezler, makaleler, mektuplar, özel yazışmalar, kitaplar, şiirler, turizm ve bölgesel tanıtım yazıları, kişisel belgelerin çevirileri, genellikle yeminli çeviri olarak yapılmaz.

Kurumsal kataloglar, broşürler, tanıtım yazıları, kitaplar, kurumsal tanıtımlar, ürün tanıtım yazıları, ürün kullanma kılavuzları vs… gibi kurumsal belgelerin çevirileri, genellikle yeminli çeviri olarak yapılmaz.

Noter tasdikli çeviri hizmeti nedir?
Resmi makam onayı (Noter tasdiki) gerekli olan belgelerin, konusunda uzman ve noter yeminli çevirmenler tarafından çevirisi yapılan ve yasal sorumluluk gerektiren çeviri hizmetimizdir. Noter tasdik ücreti, ilgili noter tarafından ayrıca tahsil edilir.

Noter onayı nasıl ücretlendirilir?
Noter, noterler birliğinin uygulamasına göre tasdik işlemi için genellikle 1 A4 sayfası başına 65 – 110 TL arasında bir ücret talep eder.

Noter tasdiki işlemi nasıl yaptırılır?
iVEDi Tercüme ve Çeviri yeminli çevirmeni tarafından çevirisi yapılan belgeleri vereceğiniz makam resmi onay isterse yapılması gereken bir işlemdir. Çeviri yapılan belgelerinizi notere onaylatmak üzere götürdüğünüzde, yanınızda çevirisini yaptırdığınız orijinal belgenin mutlaka bulunması gerekmektedir. Noter, yapılan çevirinin orijinaline uygun olup olmadığını kontrol etmektedir. Dilerseniz bu işlemi sizin adınıza iVEDi Tercüme ve Çeviri yaptırabilir.

Apostil nedir?
Apostil (apostille) (tasdik şehri), bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostilin kuralları, 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonu ile tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.

Apostil hangi ülkelerde geçerlidir?
Apostil tasdikli belge, Lahey Konferansı’nın tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

Apostil onayı nasıl ve nerede yapılır?
Apostil yapılacak belge, hangi ülkede kullanılacaksa önce o ülkenin diline çevrilir, daha sonra noter tasdiki yapılır, bu işlemler tamamlandıktan sonra kaymakamlık veya valilikte apostil onay işlemi yapılır.

Türkiye’de apostil tasdik işlemi (onay işlemi) ilçelerde kaymakamlık, illerde valilik tarafından yapılmaktadır.

Bazı ülkelerin apostil tasdik işlemini (onay işlemini) sadece valilikler tarafından yapılmaktadır.

Apostil onayında hangi bilgiler bulunur?
Apostillerde ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması zorunludur.

Belgenin düzenlendiği ülkenin adı
Belgeyi imzalayan kişinin adı
Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı
Belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı
Tasdik edildiği yer
Tasdik edildiği tarih
Apostili düzenleyen makam
Apostil numarası
Apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi
Apostili düzenleyen yetkilinin imzası

iVEDi Tercüme ve Çeviri hangi dillerde yeminli çeviri hizmeti verir?
iVEDi Tercüme ve Çeviri, uluslararası üyelikleri ve kendi şubeleri ve irtibat noktaları arasında çevirmen havuzunu ortaklaşa kullandığından, tüm dünya dillerinde hizmet verecek bir çevrimiçi işlem ağına sahiptir. Tüm dünya dillerinde çeviri, noter tasdiki ve apostil işlemlerini en güvenilir ve hızlı bir şekilde yürüten altyapımız mevcuttur. Ancak, iVEDi Tercüme ve Çeviri çoğunlukla aşağıdaki dillerde yeminli çeviri hizmeti verir.

Yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz diller
Almanca yeminli çeviri
Arapça yeminli çeviri
Arnavutça yeminli çeviri
Azerice yeminli çeviri
Bulgarca yeminli çeviri
Boşnakça yeminli çeviri
Çekçe yeminli çeviri
Çince yeminli çeviri
Endonezce yeminli çeviri
Ermenice yeminli çeviri
Eski Yazı yeminli çeviri
Farsça yeminli çeviri
Fince yeminli çeviri
Fransızca yeminli çeviri
Danca yeminli çeviri
Hollandaca yeminli çeviri
Hırvatça yeminli çeviri
Flamence yeminli çeviri
Gürcüce yeminli çeviri
Hintçe yeminli çeviri
Habeşçe yeminli çeviri
İbranice yeminli çeviri
İngilizce yeminli çeviri
İspanyolca yeminli çeviri
İsveççe yeminli çeviri
İtalyanca yeminli çeviri
Japonca yeminli çeviri
Kazakça yeminli çeviri
Korece yeminli çeviri
Kırgızca yeminli çeviri
Latince yeminli çeviri
Lehçe yeminli çeviri
Macarca yeminli çeviri
Makedonca yeminli çeviri
Moldovaca yeminli çeviri
Norveççe yeminli çeviri
Osmanlıca yeminli çeviri
Özbekçe yeminli çeviri
Portekizce yeminli çeviri
Polenezce yeminli çeviri
Romence yeminli çeviri
Rumca yeminli çeviri
Rusça yeminli çeviri
Sırpça yeminli çeviri
Slovakça yeminli çeviri
Slovence yeminli çeviri
Tayca yeminli çeviri
Ukraynaca yeminli çeviri
Urduca yeminli çeviri
Türkmence yeminli çeviri
Yunanca yeminli çeviri

Yeminli çeviri

Yeminli çeviri hizmeti ile ilgili danışma hattımız olan 0212 272 31 57 (PBX) ve 0555 290 99 84 nolu telefonlarımızı arayabilir veya project@iveditranslation.com eposta adresimize ileti gönderebilirsiniz. Ayrıca, http://www.itercumeceviri.com/ websitemizi inceleyerek ilgili bilgilere de ulaşabilirsiniz.

iVEDi Çeviri ve Bilişim Hizmetleri Ltd Şti
Selahattin Pınar Cad. Kazım Erbil İş Merkezi
No: 19/3, Mecidiyeköy / Şişli
34394 İstanbul
Telefon: 0 (212) 272 31 57 (PBX)
Faks: 0 (212) 272 31 63
GSM: 0 (555) 290 99 84
E-posta: project@iveditranslation.com
URL: http://www.iveditranslation.com

One Response to “Yeminli çeviri”

  • Yeminli çeviri, yeminli çevirmen tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun çevrilmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş çevirilerdir. Yeminli Çeviri bürosu olarak, kadromuzda tam zamanlı birçok yeminli çevirmen bulundurarak birçok dilde yeminli çeviri hizmeti vermekteyiz. Yeminli Çevirmen’lik; Noterlerin, yabancı dilde üniversite düzeyinde diploması olan kişilere, “aslına uygun çeviriler” üreteceğine dair yemin ettirerek ve yazılı olarak da bu yemini imzalatmak suretiyle tanıdığı yetkidir. Yeminli çevirmen olacak kişilerin ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Yeminli çevirmenin ürettiği ve kaşeleyip imzaladığı belge yeminli çeviridir. Yeminli çevirmenin ürettiği çevirinin noter onayını sadece çevirmenin yemin zaptının bulunduğu noter onaylamaktadır. Çevirmenin herhangi bir noterde yemin zaptının bulunması, çevirmenin imzasının başka bir noter tarafından da tanınacağını anlamına gelmez. Bir çevirmen birden fazla farklı noterliklerde yemin zaptı alabilir. Bu anlamda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Genellikle resmi evraklarda, konsolosluklarca veya mahkemelerce, yapılan çevirilerde yeminli çevirmen imzasını şart koşarlar. Yurt dışına çıkacak belgelerin resmi olarak tanınması için öncelikle belgenin gideceği ülkenin diline yine o dilde yeminli çevirmenlik belgesine sahip yeminli çevirmen tarafından çevrilmesi, çevirinin noterden onaylanması ve noter onaylı çevirinin noterin bulunduğu ilçe Kaymakamlığınca ya da İl Valiliğince Apostil (Apostil: Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir) onayının yapılması gerekmektedir. Bu durum belgenin niteliğiyle ya da belgenin gideceği ülkeye göre değişkenlik gösterebilir. Yine belgenin niteliğine ve belgenin gideceği ülkeye göre sadece yeminli çevirmenin kaşe ve imzası da yurt dışına çıkacak belgelerin tanınması için yeterli olmaktadır. Yeminli çevirmen, ürettiği çeviriye yorum katamaz, belgenin orijinalinden başka bir ifadeye yer veremez, belgede değişiklik yapamaz. Her yeminli çevirmenin ihtisas sahibi olduğu konu ya da konular vardır. Bir çevirmenin yeminli çevirmen olması, onun her konuda çeviri yapabileceği anlamı taşımaz. Bu tamamen çevirmenin kendi inisiyatifine kalmıştır. Sonuçta ürettiği çevirinin altına imza atacak ve sorumluluğu alacak O’dur. Yeminli Çeviri ofisi olarak, çevirisi talep edilen metnin, ilgili metin konusunda branşlaşmış ve uzman çevirmene verilmesini, genel olarak bir çok konuya hakim, şirket çevirmenlerimizden sorumlu müdür Baş Çevirmenimizce belirlenmektedir. Böylelikle, çeviri metinleri, konusunda branşlaşmış ve uzman çevirmenlerimizce olması gereken nitelikte üretilerek, gereken sorumluluğun taşınması anlamında sağlıklı sonuçlara ulaşılmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>