yeminli çeviri yeminli ceviri tercüme çeviri ingilizce ceviri tercume noter yeminli tercuman cevirmen tercume burosu ceviri burosu istanbul tercume burolari tercüme bürosu tercüman çevirmen

Yeminli Çeviri Nedir?

Belgelerinizin bir dilden hedeflenen diğer bir dile, büromuzla çalışan noterden yemin belgeli tercümanlar tarafından tercümesi yapılmış, ilgili tercüman ve büro tarafından kaşelenerek imzalanmış şeklidir.

Yeminli Tercüman Belgesi (Yemin Zaptı) Nedir?

Türkiye'de noterler tarafından hazırlanarak, yeminli tercüman olmak için başvuru yapan tercümana verdiği bir belgedir.

Yeminli Tercüman Belgesi (Yemin Zaptı) Nasıl Alınır?

Resmi olarak tercüme işi yapacak olan tercüman, yabancı dili ve kendi ana dilimizi bildiğini gösteren belgelerle birlikte (üniversite diploması, transkript, yüksek öğrenim belgesi, yüksek lisans belgeleri vs…) tercüme bürolarına müracaat ederler. Çeviri bürosunun çalıştığı ilgili noter bu belgelere dayanarak, ilgili tercümana bir deneme tercümesi yaptırır ve ilgilinin o dili yeterli düzeyde bilip bilmediğini kontrol eder. Başvuruda bulunan tercümanın tercüme yaptığı dilde yeterli olduğuna kanaat getirirse noter kendisine tercüme bürosunun da onayı ile yemin zaptı çıkarabilir. Tercüman, noter huzurunda her iki dili de tarafsız, eksiksiz ve doğru olarak tercüme edeceğine dair yemin eder.

Noter Onaylı Yeminli Çeviri Bürosu Nedir?

Resmi olarak faaliyette olan ve bünyesinde her dilde tercüme yapabilecek şekilde profesyonel anlamda yeminli tercümanlar bulunan noterlere bağlı kuruluşlardır.

Yeminli Çeviri Alanında Sunduğumuz Çeviri Hizmetlerimizden Bazıları:

» Pasaport Çeviri
» Diploma Çeviri
» Sağlık Raporu Çeviri
» Öğrenci Belgesi Çeviri
» İmza Sirküleri Çeviri
» Vekaletname Çeviri
» Sertifika Çeviri
» Ticaret Sicil Gazetesi Çeviri
» Faaliyet Belgesi Çeviri
» Vergi Levhası Çeviri
» İhale Şartnamesi Çeviri
» Fatura Çeviri
» Kira Sözleşmesi Çeviri
» Şirket Ana Sözleşmesi Çeviri
» Yönetim Kurulu Kararı Çeviri
» İzin Belgesi Çeviri
» Teminat Mektubu Çeviri
» Finanssal Evrak Çeviri
» Bilanço Çeviri
» Gelir / Gider Tablosu Çeviri
» Poliçe Çeviri
» Konsolosluklar Tarafından Talep Edilen Belgelere İlişkin Çeviriler

yeminli çeviri yeminli ceviri tercüme çeviri ingilizce ceviri tercume noter yeminli tercuman cevirmen tercume burosu ceviri burosu istanbul tercume burolari tercüme bürosu tercüman çevirmen

yeminli çeviri yeminli ceviri tercüme çeviri ingilizce ceviri tercume noter yeminli tercuman cevirmen tercume burosu ceviri burosu istanbul tercume burolari tercüme bürosu tercüman çevirmenyeminli çeviri yeminli ceviri tercüme çeviri ingilizce ceviri tercume noter yeminli tercuman cevirmen tercume burosu ceviri burosu istanbul tercume burolari tercüme bürosu tercüman çevirmen

yeminli çeviri yeminli ceviri tercüme çeviri ingilizce ceviri tercume noter yeminli tercuman cevirmen tercume burosu ceviri burosu istanbul tercume burolari tercüme bürosu tercüman çevirmen

yeminli tercüme noter yeminli tercüme noter tasdikli tercüme noter onaylı tercüme akademik tercüme broşür katalog tercümesi edebi tercüme hukuki tercüme iş yazışmaları tercümesi kitap yayın tercümesi teknik tercüme tıbbi tercüme ticari tercüme noter yeminli tercüman yeminli çeviri noter yeminli çeviri noter tasdikli çeviri noter onaylı çeviri akademik çeviri broşür katalog çevirisi edebi çeviri hukuki çeviri iş yazışmaları çevirisi kitap yayın çevirisi teknik çeviri tıbbi çeviri ticari çeviri noter yeminli çevirmen deşifre redaksiyon masaüstü yayıncılık web yerelleştirme multimedya yerelleştirme yazılım yerelleştirme ana sayfa hizmetler fiyatlar sıkça sorulan sorular iletişim bilgileri site haritası index links
Kaliteli Hizmetin Adresi   Acil İşleriniz İçin   BT Tabanlı Çalışmalarımız   Mustafa Öner'in Web Sitesi